Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
Mustafa Kemal Atatürk
Veli Görüşme Saatleri